Jsme kvalitní tým odborníků

se silným technologickým , materiálním i personálním zázemím.

Naše společnost vznikla vyčleněním „divize montáže a svařování“ ze společnosti A – BENET spol. s r. o. v roce 2006. Všichni zaměstnanci včetně vedení přešli s této divize do nové společnosti. Naše nová společnost byla v listopadu 2012 auditovaná společností UKAS Quality Management v zastoupení společností URS a získala certifikát jakosti ISO

9001:2008 a ISO 14001:2004 Naši zaměstnanci mají mnohaleté zkušenosti ve svářečských, potrubářských, zámečnických a montážních pracích. Tyto zkušenosti získali, tím že se podíleli na mnoha investičních akcích, zarážkách a inspekční údržbě potrubních rozvodů, parovodů atd.

 


 

Svářeči mají platné úřední zkoušky dle ČSN-EN 287. Provádíme jakékoli svářečské a montážní práce dle platných svářecích zkoušek v požadované kvalitě, zajistíme výpomoc těchto prací na investičních akcích a různých odstávkách, sami provedeme investiční akci menšího rozsahu dle vašeho projektu se zajištěním materiálu (dle dodané

dokumentace). Jsme schopni pracovat v různých provozech a na různých výrobnách kde samozřejmě dodržujeme i ty nejpřísnější bezpečnostní požadavky. Naším cílem je kvalitně provedená práce, za dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany.

 


 

Společnost A-BENET, s.r.o. má průměrně 20 kmenových zaměstnanců. Dalších průměrně 20 pracuje pro společnost jako OSVČ

 

 

 

 

Nová administrativní budova a hala společnosti A-BENET